Matematik Karikatürleri

2012-12-21 12:39:00
Matematik Karikatürleri |  görsel 1

...Kaynak : matematiktutkum.blogcu.com ...Kaynak : matematiktutkum.blogcu.com Devamı

İsaac Newton (1643-1727)

2012-12-20 22:25:00
İsaac Newton (1643-1727) |  görsel 1

  İsaac Newton (4 Ocak 1643-20 Mart 1727) Sir Isaac Newton, (4 Ocak 1643 (25 Aralık 1642) – 31 Mart 1727(20 Mart 1727)) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve simyacıdır. Tarihteki en etkileyici bilim adamı olduğu düşünülür. Bilim devrimi ve bilimsel metod, onun adıyla anılır. Bir çiftçi olan babası, Newton doğmadan üç ay önce öldü. On iki yaşında Grantham'da King's School'a yazılan Newton, bu okulu 1661'de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity Kolej'e girdi. Nisan 1665'te bu okuldan lisans derecesini aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlayacağı sırada ortalığı saran veba salgını yüzünden üniversite kapatıldı. Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan Newton, burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi. 1667'de Trinity Kollej'e öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış, beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı. Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin türev ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayımlamıştır. Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton 1669'da henüz 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671'de ilk aynalı teleskobu gerçekleştirdi, ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçildi. ... Devamı

Blaise Pascal´ın Hayatı (1623-1662)

2012-12-20 22:20:00
Blaise Pascal´ın Hayatı  (1623-1662) |  görsel 1

   BLAISE PASCAL´IN HAYATI  (1623-1662)   Bir Fransız matematikçi, fizikçi ve aynı zamanda teolojist olan Blaise Pascal, Etienne Pascal´in üçüncü çocuğu ve tek oğluydu. Daha üç yaşındayken annesinin ölümü üzerine yetim kalır.1632 yılında babası dört çocuğuyla beraber Clermont´u terkederek Paris´e yerleşir. Babası antiortodox olduğu için onu kendisi yetiştirmeye karar verir.   Kendisi de zamanının iyi matematikçilerinden olan Etienne Pascal, oğlunun 15 yaşından önce matematik çalışmaması gerektiğine karar vererek evini matematik dökümanlarından arındırır. Fakat bu küçük Pascal´in sadece matematik merakını ateşler,12 yaşında kendisi geometri çalışmaya başlar. O zamanlarda üçgenin iç açılarının toplamının, iki dik açının toplamına eşit olduğunu bulur, bunun üzerine babası teslim-i silah eder ve ona incelemesi için Euclid´in teoremlerini içeren dökümanları verir. Yani matematikle ilgisi çocukluk döneminde matematik eğitimi almadan başlar, sonraları babasıyla beraber "Academie Parsienne" deki derslere katılmaya başlar. 16 yaşına geldiğinde burada aktif olarak rol alır ve profesör Girard Desargues in bir numaralı yardımcısı ve öğrencisi olur. Bu esnada özellikle konikler üzerinde çalışarak konu hakkında kitapçık yayınlar. 1639 yılında da "Pascal´ın Esrarengiz Altıgeni" ile geometriye katkıda bulunur. Aynı yıl babasının bir vergi toplama memuru olarak tayini çıkması üzerine Paris´i terkederek Rouen şehrine yerleşirler. Burada babasına yardımcı olmak amacıyla ilk rakamsal hesap makinesini yapar, bunu gerçekleştirmek için üç yıl çalışır (16... Devamı

Matematik Tarihçesi

2012-12-20 22:04:00

Ortaçağ İslâm Dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. Ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel Ebced Rakamları'nın yerine Hintlilerden öğrenilen Hint Rakamları'nın kullanılmaya başlanmasıdır. Konumsal Hint rakamları, 8. yüzyılda İslâm Dünyası'na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Daha önce Arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılar, sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. Örneğin için a harfi, 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sistem konumsal değildi. Böyle bir rakam sistemi ile işlem yapmak... ...Kaynak : matematiktutkum.blogcu.com Devamı

Matematik Şeridi

2012-12-20 19:14:00

Matematikciler ve Matematik Tarihi Şeridi Birinci Grup matematikciler Thales (M.Ö. 624-547), Pisagor (M.Ö. 569-500), Zeno (M.Ö. 495-435), Eudexus(M.Ö. 408-355), Öklid (M.Ö. 330?-275?), Arşimed (M.Ö. 287-212), Apollonius (M.Ö. 260?-200?), Hipparc-hos (M.Ö. 160-125), Menaleas (doğumu, M.Ö. 80) İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) , Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400) Eski Yunan (Antik çağ, Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçi-leri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olma-mış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl... ...Kaynak : matematiktutkum.blogcu.com Devamı

Matematik Şeridi

2012-12-20 19:13:00

    Matematikciler ve Matematik Tarihi Şeridi Birinci Grup matematikciler Thales (M.Ö. 624-547),  Pisagor (M.Ö. 569-500),  Zeno (M.Ö. 495-435),  Eudexus(M.Ö. 408-355),  Öklid (M.Ö. 330?-275?),  Arşimed (M.Ö. 287-212),  Apollonius (M.Ö. 260?-200?),  Hipparc-hos (M.Ö. 160-125),  Menaleas (doğumu, M.Ö. 80) İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) , Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400)  Eski Yunan (Antik çağ, Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçi-leri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olma-mış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir. İkinci grup matematikciler Johann Müler (1436-1476),  Cardano (1501-1596),  Descartes (1596. 1650),  Fermat (1601-1665),  Pascal (1623-1662),  Newton (1642-1727),  Leibniz (1646-1716),  Mac Loren (1698-1748),  Bernoulliler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782...),  Euler (1707-1783),  Gespard Monge (1746-1818),  Lagrance (1776-1813),  Joseph Fou-rier (1768-1830),  Poncolet (1788-1867),  Gauss (1777-1855),  Cauchy (1789-1857),  Lobaçevski(1793-1856),  Abel (1802-1829),  BooIe (1815-1864),  Riemann (1826-1866),  Dedekind (1831-1916),  H. Poin... Devamı

Matemetik Buluşları

2012-12-20 19:10:00

  MİLATTAN ÖNCE • Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. • Yazılı literatüre girmesi Platon'la birlikte M.Ö. 380 civarında olmuştur • matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz. • Herodotos'a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır'da başlamıştır • 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu • 3000 Babil'de ilk toplama makinesi kullanıldı • 540 Miletli (Batı Anadolu'da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi MİLATTAN SONRA • 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti • " 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti • Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi • 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı • Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı • "Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik  hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı. ... Devamı

Matematik Gazetesi

2012-12-20 19:06:00
Matematik Gazetesi |  görsel 1

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz 1) Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız 2) Gazete ders defteri ebatındaki açık renkli(beyaz hariç) kartonlara yapıştırılacaktır Sonra da yan tarafından tutturulacaktır Burada bir örnek var umarım işinize yarar Not: Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 7C sınıfı öğrencilerinden Günce DURMUŞ, Elif ERGUVAN ve Tansu ŞİMŞEK’in “Matematik Gazetesi” adlı proje çalışmasıdır  ... Devamı

Matematik Tarihçesi

2012-12-20 19:03:00

  Ortaçağ İslâm Dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. Ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel Ebced Rakamları'nın yerine Hintlilerden öğrenilen Hint Rakamları'nın kullanılmaya başlanmasıdır. Konumsal Hint rakamları, 8. yüzyılda İslâm Dünyası'na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Daha önce Arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılar, sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. Örneğin için a harfi, 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sistem konumsal değildi. Böyle bir rakam sistemi ile işlem yapmak son derece güçtü. Erken tarihlerden itibaren ticaretle uğraşanların ve aritmetikçilerin kullanmaya başladıkları Hint Rakamları'nın üstünlüğü derhal farkedilmiş ve yaygın biçimde kabul görmüştü. Bu rakamlar daha sonra Batı'ya geçerek Roma Rakamları'nın yerini alacaktır. Cebir bilimi İslâm Dünyası matematikçilerinin elinde bağımsız bir disiplin kimliği kazanmış ve özellikle Hârizmî, Ebu Kâmil, Kerecî ve Ömer el-Hayyâm gibi matematikçilerin yazmış oldukları yapıtlar, Batı'yı büyük ölçüde etkilemiştir. İslâm Dünyası'nda büyük ilgi gören ve geliştirilen bilimlerden birisi olan astronomi alanındaki araştırmalara yardımcı olmak üzere trigonometri alanında da seçkin çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki en önemli katkı, açı hesaplarında kiriş... Devamı

radyo